fortunaauto.lv

APMĀCĪBU LAIKS

Teorijas kurss tiešsaistē

GRUPA LAIKS DIENAS SAKUMS ILGUMS VALODA KATEGORIJA

Vakara

Vakara

Vakara

Vakara

Rīta

Rīta

Vakara

Vakara

Vakara

Vakara

17:30-21:35

17:55-22:00

17:30-21:35

17:30-21:35

8:00-12.05

9:00-13.05

17:30-21:35

17:55-22:00

17:30-21:35

17:30-21:35

I,III

I,III

I,III,V

I,III,V

VI,VII

VI,VII

II,IV

II,IV

II,IV

II,IV,V

06.06.2022

06.06.2022

08.06.2022

08.06.2022

11.06.2022

11.06.2022

07.06.2022

07.06.2022

09.06.2022

17.06.2022

5 nedēļas

5 nedēļas

4 nedēļas

4 nedēļas

5 nedēļas

5 nedēļas

5 nedēļas

5 nedēļas

5 nedēļas

4 nedēļas

RU

LV

RU

LV

LV

RU

RU

LV

RU

LV/RU

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Vakara 17:05- 21:10 III,IV,V

08.06.2022

09.06.2022

10.06.2022

3 nodarbības LV, RU BE

Vakara

Vakara

17:00-21:05

17:00-21:05

V,VI,VII

III,IV,V

03.06.2022

08.06.2022

1 nedēļa

1 nedēļa

LV

RU

A

A

Vakara

Vakara

Rīta

17:30-21:35

18:00-22:05

08.00-12.05

II,IV

I,III

VI,VII

14.06.2022

08.06.2022

22.06.2022

4 nedēļas

4 nedēļas

4 nedēlas

LV/RU

RU

LV

C,95kods,D1

C,95kods,D1

C,95kods,D1 

Vakara 17:30-21:35 I,III,V 10.06.2022 2 nedēļas LV, RU CE
Vakara 18:00 22:05 I,III,V 08.06.2022 2 nedēļas LV/RU D
Rīta 8:00-13:45

III,IV,V,VI,VII

15.06.2022

16.06.022

17.06.2022

18.06.2022

19.06.2022

1 nedēļa LV/RU 95.kods
 Rīta 8.00-13.45 I,II,III,IV,V

30.05.2022

31.05.2022

01.06.2022

02.06.2022

03.06.2022

1 nedēļa LV/RU 95.kods
Vakara 18:00-22:00 II,IV
II,IV
02.06.2022
09.06.2022
3 nedēlas
3 nedēlas
LV,RU
LV,RU
TR2
TR2
Vakara

18:00-22:00

18:00-22:00

V

V

03.06.2022

10.06.2022

1 nedeļa

1 nedeļa

LV

RU

Ūdens transp.
Ūdens transp.

Teorijas kurss tiešsaistē

06.06.2022 – KATEGORIJA B

5 nedēļas

LAIKS: 17:30-21:35
DIENAS: I,III
VALODA: RU

06.06.2022 – KATEGORIJA B
5 nedēļas

LAIKS: 17:55-22:00
DIENAS: I,III
VALODA: LV

08.06.2022- KATEGORIJA B
4 nedēļas

LAIKS: 17:30-21:35
DIENAS: I,III,V
VALODA: LV/RU

08.06.2022 – KATEGORIJA B
4 nedēļas

LAIKS: 17:30-21:35
DIENAS: I,III,V
VALODA: RU

11.06.2022 – KATEGORIJA B
5 nedēļas

LAIKS: 8:00-12.05
DIENAS: VI,VII
VALODA: Lv

11.06.2022 – KATEGORIJA B
5 nedēļas

LAIKS: 9:00-13.05
DIENAS: VI,VII
VALODA: RU

07.06.2022 – KATEGORIJA B
5 nedēļas

LAIKS: 17:30-21:35
DIENAS: II,IV
VALODA: RU

07.06.2022 – KATEGORIJA B
5 nedēļas

LAIKS: 17.55-22.00
DIENAS: II,IV
VALODA: LV

09.06.2022 – KATEGORIJA B
4 nedēļas

LAIKS: 17.30-21.35
DIENAS: II,IV,V
VALODA: RU

17.06.2022 – KATEGORIJA B
4 nedēļas

LAIKS: 17.30-21.35
DIENAS: II,IV,V
VALODA: LV/RU

08.06.2022
09.06.2022
10.06.2022

– KATEGORIJA BE
3 nodarbības

LAIKS: 17:05- 21:10
DIENAS:III,V.
VALODA: LV/RU

03.06.2022 – KATEGORIJA A
1 nedēļa

LAIKS:17:00-21:05
DIENAS: V,VI,VII
VALODA: LV/RU

08.06.2022 – KATEGORIJA A
1 nedēļa

LAIKS:17:00-21:05
DIENAS: I,III
VALODA: RU/LV

14.06.2021 – KATEGORIJA C,95kods,D1
4 nedēļas

LAIKS:17:30-21:35
DIENAS: II,IV
VALODA: LV

08.06.2022 – KATEGORIJA C,95kods,D1
4 nedēļas

LAIKS:18:00-22:05
DIENAS: I,III,V
VALODA: RU

28.06.2022 – KATEGORIJA C,95kods,D1
4 nedēļas

LAIKS: 8:00-22:05
DIENAS:VI,VII
VALODA: LV/RU

10.06.2022 – KATEGORIJA CE
2 nedēļas

LAIKS:17:30-21:35
DIENAS: I,III,V
VALODA: LV

08.06.2022 – KATEGORIJA D
2 nedēļas

LAIKS:18:00 22:05
DIENAS: I,III,V
VALODA: LV/RU

15.06.2022
16.06.2022
17.06.202

18.06.2022

19.06.2022

– KATEGORIJA 95.kods
1 nedēļa

LAIKS:8:00-13:45
DIENAS: IIII,IV,V,VI,VII
VALODA: LV/RU

30.05.2022
31.05.2021
01.06.2021
02.06.2021
03.06.2021
– KATEGORIJA 95.kods
1 nedēļa

LAIKS:15.30-22.05; 8.00-13.45
DIENAS: I,II,III,IV,V
VALODA: LV/RU

02.06.2022 – KATEGORIJA TR2
3 nedēļas

LAIKS:18:00-22:00
DIENAS: I,III,V
VALODA: LV/RU

09.06.2022 – KATEGORIJA TR2
3 nedāļas

LAIKS:18:00-22:00
DIENAS: II,IV
VALODA: LV/RU

03.06.2022 – KATEGORIJA Ūdens tr.
1 nedeļa

LAIKS:18:00-22:00
DIENAS: V
VALODA: RU

Scroll to Top Яндекс.Метрика