fortunaauto.lv

A KATEGORIJA

Kas ir A kategorija?

A2 kategorija

A1 kategorija

Par motocikliem tiek uzskatīti arī sniega motocikli.

B1 kategorija

– kvadricikli, vadītāja apliecību var iegūt no 16 gadu vecuma.

Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt vienas kategorijas transportlīdzekli, atļauts vadīt arī šādus citas kategorijas transportlīdzekļus:

Kā pieteikties ?

Tuvākās mācību grupas, nodarbību laikus skaties ŠEIT

Trenējies CSDD eksāmenam:

CSDD teorijas eksāmena izmēģinajums: 

Vēlam veiksmi mācībās!

CSDD prasības ekipējumam:

Ieskats vadīšanas eksāmena norisē

CSDD praktiskais(vadīšanas) eksāmens:

1.posms – zināšanu pārbaude par transportlīdzekli. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi pārbaudīt motociklu, lūdzot veikt vienu no sekojošajām pārbaudēm, kārtojot vadīšanas eksāmenu ar A1, A vai B1 kategorijas transportlīdzekli:

  • skaidrot riepu protektora zīmējuma augstuma pārbaudi, galvenos iespējamos riepas defektus un bīstamību, braucot ar riepām, kurām nodilis protektors;
  • paskaidrot, kā pārbaudīt gaisa spiedienu riepās, paskaidrot pārāk liela vai pārāk maza gaisa spiediena negatīvās sekas, paskaidrot spieķu spriegojuma un riteņu gultņu brīvkustības pārbaudi;
  • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzesēšanas sistēmā vai īpatnības, kas jāievēro braucot ar transportlīdzekli, kas aprīkots ar gaisa dzesēšanas sistēmu;
  • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt eļļas līmeni motora karterī, paskaidrot noteiktās sajaucamās degvielas un eļļas attiecības neievērošanas sekas, kā arī nosaukt šo attiecību (ja transportlīdzeklim ir divtaktu motors);
  • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt bremžu šķidruma līmeni (ja transportlīdzeklim ir hidrauliskā bremžu sistēma);
  • ieslēgt ārējās apgaismes ierīces, avārijas gaismas signalizāciju un skaņas signālu, pārbaudīt to darbību;
  • norādīt kontroles mēraparātu panelī esošos mēraparātus un signālspuldzītes, paskaidrot to nozīmi;
  • paskaidrot, kā pārbaudīt ķēdes vai siksnas spriegojumu, nepareiza spriegojuma negatīvās sekas, galvenos iespējamos ķēdes defektus vai kardānkrustiņu tehniskā stāvokļa un brīvkustības pārbaudi.

2.posms – figūras. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi un iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot 8 figūras:

 • “iestumšana gabarītvārtos” – saglabājot līdzsvaru, no apzīmēta sākumstāvokļa atpakaļgaitā iestumt motociklu gabarītvārtos, kur uzlikt motociklu uz stāvbalsta, kā arī izstumt motociklu no gabarītvārtiem līdz apzīmētajam sākumstāvoklim;
 • “astotnieks” – saglabājot līdzsvaru un vienmērīgu braukšanas ātrumu, izbraukt figūru. Iebraucot figūrā un izbraucot no tās ar roku jārāda pagrieziena signāls;
 • “laipa” – saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, ar vienmērīgu ātrumu pārbraukt pāri laipu aizvietojošam elementam;
 • “čūska” – saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, vispirms secīgi gar labo un gar kreiso pusi apbraukt šos figūras elementus;
 • “izvairīšanās no šķēršļa nebremzējot” – braucot bez bremzēšanas ar ātrumu vismaz 50 km/h (II vai III pārnesumā), saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, pie pirmā figūras elementa sagāzt motociklu pa kreisi, apbraukt figūras otro elementu un atgriezties iepriekšējā braukšanas virzienā, neizbraucot no figūrai noteiktām robežām;
 • “izvairīšanās no šķēršļa bremzējot”- braucot ar ātrumu vismaz 50 km/h, ne ātrāk kā 7 m pirms pirmā figūras elementa sākt bremzēšanu, pie pirmā figūras elementa sagāzt motociklu pa kreisi, apbraukt figūras otro elementu un atgriezties iepriekšējā braukšanas virzienā, neizbraucot no figūrai noteiktām robežām;
 • “stoplīnija” – braucot ar ātrumu vismaz 50 km/h, noteiktā vietā sākt bremzēšanu un pilnīgi apturēt motociklu pirms stoplīniju aizvietojošā elementa apstāšanās zonas robežās;
 • “slaloms” – braucot ar ātrumu vismaz 30 km/h (II vai III pārnesumā), saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, ar vienmērīgu ātrumu secīgi gar labo un gar kreiso pusi apbraukt pārējos figūras elementus.
 • Ja pretendents ar otro mēģinājumu neizpilda figūru vai ar savu darbību rada tiešus draudus satiksmes drošībai, eksāmens nav nokārtots.

3.posms – braukšana ceļu satiksmē. 

 • CSDD inspektors vērtē pretendenta iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt motociklu reālā ceļu satiksmē, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības prasības. Rīkojumus par braukšanas manevriem dod CSDD inspektors. Tie jādod savlaicīgi, tiem jābūt nepārprotamiem, nepieciešamības gadījumā tie jāatkārto. Dot tādus rīkojumus, kurus izpildot jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības, ir aizliegts.
 • Šis eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām. Braukšana ceļu satiksmē ilgst vismaz 25 minūtes.

Vadīšanas eksāmens ir nokārtots, ja:

Scroll to Top Яндекс.Метрика