fortunaauto.lv

B KATEGORIJA

Kas ir B kategorija?

Apmācība:

Kā pieteikties ?

Tuvākās mācību grupas, nodarbību laikus skaties ŠEIT

Trenējies CSDD eksāmenam:

CSDD teorijas eksāmena izmēģinajums:

Vēlam veiksmi mācībās!

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trijos posmos: Ieskats vadīšanas eksāmenā

1.posms - zināšanu pārbaude par transportlīdzekli

 CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi pārbaudīt automobili, lūdzot veikt vienu no sekojošajām pārbaudēm:

 • noteikt, vai automobilis ir aprīkots ar ziemas vai vasaras riepām un paskaidrot riepu ekspluatācijas īpatnības;
 • paskaidrot, kā pārbaudīt un kādam ir jābūt gaisa spiedienam riepās;
 • paskaidrot riteņa maiņas gadījumā veicamo darbu secību un drošības pasākumus;
 • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzesēšanas sistēmā;
 • paskaidrot, kā pārbaudīt eļļas līmeni motora karterī;
 • pārbaudīt šķidruma līmeni logu mazgātāju tvertnē un ieslēgt stikla tīrītājus dažādos režīmos;
 • ieslēgt ārējās apgaismes ierīces vai avārijas gaismas signalizāciju;
  paskaidrot kontroles mēraparātu panelī redzamo ierīču funkcijas un signālspuldžu nozīmi.

Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli tiek vērtēta eksāmena beigās, vērtējot kopējo vadītāja kompetences līmeni.

2.posms - figūras

CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi un iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot figūru “kases aparāts”, kā arī vienu no šādām figūrām, ko izvēlas datorprogramma:

 • “stāvvieta paralēli braukšanas virzienam”;
 • “iebraukšana gabarītvārtos”.

Figūras “braukšanas uzsākšana augšupceļā” un “apgriešanās braukšanai pretējā virzienā” tiek izpildītas ceļu satiksmē.

Ja pretendents ar otro mēģinājumu neizpilda figūru vai ar savu darbību rada tiešus draudus satiksmes drošībai, tad eksāmens nav nokārtots.

Figūru izmēri: CSDD 2019.gada 20.augusta iekšējo noteikumu Nr.8 5.pielikums.

3.posms - braukšana ceļu satiksmē

CSDD inspektors vērtē pretendenta iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt automobili reālā ceļu satiksmē, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības prasības.

Rīkojumus par braukšanas manevriem dod CSDD inspektors. Tie jādod savlaicīgi, tiem jābūt nepārprotamiem, nepieciešamības gadījumā tie jāatkārto. Dot tādus rīkojumus, kurus izpildot jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības, ir aizliegts.

Šis eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām.

No 2011.gada 15.augusta vadīšanas eksāmenā ietverts jauns vadīšanas eksāmena elements – patstāvīgā braukšana. Braucot ceļu satiksmē, pretendentam ne mazāk kā 5 minūtes jāvada transportlīdzekli pa patstāvīgi izvēlētu maršrutu uz inspektora norādīto galamērķi.

Braukšana ceļu satiksmē ilgst apmēram 40 minūtes.

Scroll to Top Яндекс.Метрика