fortunaauto.lv

C KATEGORIJA

Kas ir C kategorija?

C kategorija jeb tautā tik ļoti pazīstamā “fūre”.

Svarīgi!  Jums ir iespēja apgūt C kategoriju un papildus saņemt arī 95.kodu un D1 kategoriju vienā apmācību kursā par viena kursa cenu! Šajā gadījumā pēc C kategorijas nokārtošanas, Jūs nokārtojat arī CSDD eksāmenus uz 95.kodu un D1 un saņemat vadītāja apliecību ar C+95.kods+D1 kategorijām!

Nepieciešamie dokumenti:

Vairak informācijas par dokumentiem šeit: Medicīniskā komisija un Pirmās palīdzības kursi

Iesakām! Maksā par vienu kategoriju – saņem divas! Pēc nokārtotas C kategorijas, 1 gada laikā vari iegūt D1 kategoriju bez papildu  maksas, kārtojot tikai vadīšanas eksāmenu CSDD!

Apmācības programma 

Kvalifikācijas prasību profils:

PRASĪBAS/KATEGORIJAB/CC1/CD1/C
Vecums, no kura drīkst kārtot eksāmenus CSDD (gadi)2121
Eksāmena veids (T-teorija; V-vadīšana)T;VT;VT;V
Teorētisko mācību stundu sk. (45.min.)503030
Mācību braukšanas stundu sk. (45.min.)202020
Mācību ilgums (ned.)422

Apmācība:

CSDD praktiskais(braukšanas) eksāmens:

Kā pieteikties?

Trenējies CSDD eksāmenam:

CSDD teorijas eksāmena izmēģinajums:

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trijos posmos:

1.posms – zināšanu pārbaude par transportlīdzekli. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi pārbaudīt automobili, lūdzot veikt vienu no sekojošajām pārbaudēm:

  • paskaidrot, kā pārbaudīt un kādam ir jābūt gaisa spiedienam riepās, un kādas ir riepu ekspluatācijas īpatnības; 
  • paskaidrot riteņa maiņas gadījumā veicamo darbu secību un drošības pasākumus;
  • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzesēšanas sistēmā;
  • paskaidrot, kā pārbaudīt eļļas līmeni motora karterī;
  • pārbaudīt šķidruma līmeni logu mazgātāju tvertnē un ieslēgt stikla tīrītājus dažādos režīmos;
  • ieslēgt ārējās apgaismes ierīces vai avārijas gaismas signalizāciju;
  • norādīt kontroles mēraparātu panelī nepietiekama bremžu šķidruma līmeņa un nepietiekama eļļas spiediena signālspuldzes un paskaidrot to nozīmi.
  • paskaidrot tahogrāfa kontroles principus un tā lietošanu;
  • paskaidrot to drošības faktoru kontroli, kas saistīti ar transportlīdzekļa kravu, tās iekraušanas veidu un kravas nostiprināšanu.

Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli tiek vērtēta eksāmena beigās, vērtējot kopējo vadītāja kompetences līmeni.

2.posms – figūras. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi un iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot figūras – nogriešanās atpakaļgaitā un transportlīdzekļa novietošana stāvvietā.

Ja pretendents ar otro mēģinājumu neizpilda figūru vai ar savu darbību rada tiešus draudus satiksmes drošībai, tad eksāmens nav nokārtots.

3.posms – braukšana ceļu satiksmē. CSDD inspektors vērtē pretendenta iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt automobili reālā ceļu satiksmē, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības prasības.

Rīkojumus par braukšanas manevriem dod CSDD inspektors. Tie jādod savlaicīgi, tiem jābūt nepārprotamiem, nepieciešamības gadījumā tie jāatkārto. Dot tādus rīkojumus, kurus izpildot jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības, ir aizliegts.

Šis eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām.

No 2011.gada 15.augusta vadīšanas eksāmenā ietverts jauns vadīšanas eksāmena elements – patstāvīgā braukšana. Braucot ceļu satiksmē, pretendentam ne mazāk kā 5 minūtes jāvada transportlīdzekli pa patstāvīgi izvēlētu maršrutu uz inspektora norādīto galamērķi.

Braukšana ceļu satiksmē ilgst vismaz 45 minūtes.

Vēlam veiksmi mācībās!

Scroll to Top Яндекс.Метрика