fortunaauto.lv

E KATEGORIJA

Kategorijas apraksts un vizualizācija

BECEDE

! BE kategorija autovadītāja apliecībā atļauj B kategorijas vilcējam braukt savienojumā ar piekabi, kuru var izmantot gan automobiļu, gan jahtu, gan zirgu, gan arī citu smagu vai lielu priekšmetu pārvadāšanai.

Nepieciešamie dokumenti:

PRASĪBAS/KATEGORIJAB/ED1/EC1/E, C/ED/E
Vecums, no kura drīkst kārtot eksāmenus CSDD (gadi)
Eksāmena veids (T-teorija; V-vadīšana)BBBB
Teorētisko mācību stundu sk. (45.min.)17192727
Mācību braukšanas stundu sk. (45.min.)661111
Mācību ilgums (ned.)1122

E Kategorija

! BE kategorija autovadītāja apliecībā atļauj B kategorijas vilcējam braukt savienojumā ar piekabi, kuru var izmantot gan automobiļu, gan jahtu, gan zirgu, gan arī citu smagu vai lielu priekšmetu pārvadāšanai.Piekabes vilkšana B un BE kategorijām

KATEGORIJAVILCĒJS, PILNA MASA, KGPIEKABE, PILNA MASA, KGKOPĒJĀ MASA (PILNA), KG
B≤ 3500≤ 750≤ 4250
B≤ 3500> 750≤ 3500
В (96) *≤ 3500> 7503500 ≤ 4250
BE≤ 3500≤ 3500≤ 7000

* Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt B kategorijas transportlīdzekli, kurš normatīvajos aktos (Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumi nr.103 “Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība“) noteiktajā kārtībā ir nokārtojis transportlīdzekļa vadīšanas eksāmenu un kuram transportlīdzekļu vadītāja apliecībā par to izdarīta attiecīga atzīme (96.kods), atļauts vadīt B kategorijas vilcēja savienojumu ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg, ja šā savienojuma pilna masa pārsniedz 3500 kg, bet nepārsniedz 4250 kg.

CE kategorijas apmācības programma*

NPKPriekšmeta nosaukumsApmācības veids
C/E, C1/EB/ED/ED1/E
I Teorētiskās apmācības stundu skaits
1. Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība
1.1.Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma2222
1.2.Ceļu satiksmes noteikumi9696
1.3.Transportlīdzekļa vadītāja atbildība2222
1.4.Ceļu satiksmes drošība5555
2. Tehniskā informācija un autopārvadājumi
2.1.Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati7272
2.2.Kravas iekraušana, izvietošana, nostiprināšana un pārvadāšana1   
2.3.Transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laiks1 11
2.4.Pasažieru pārvadāšana maršruta autobusos  11
KOPĀ27172719
II Braukšanas apmācības stundu skaits
Mācību braukšana1481414

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trijos posmos:

1.posms – zināšanu pārbaude par transportlīdzekli. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi pārbaudīt automobili, lūdzot veikt vienu no sekojošajām pārbaudēm:

  • paskaidrot, kā pārbaudīt un kādam ir jābūt gaisa spiedienam riepās, un kādas ir riepu ekspluatācijas īpatnības; 
  • paskaidrot riteņa maiņas gadījumā veicamo darbu secību un drošības pasākumus;
  • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzesēšanas sistēmā;
  • paskaidrot, kā pārbaudīt eļļas līmeni motora karterī;
  • pārbaudīt šķidruma līmeni logu mazgātāju tvertnē un ieslēgt stikla tīrītājus dažādos režīmos;
  • ieslēgt ārējās apgaismes ierīces vai avārijas gaismas signalizāciju;
  • norādīt kontroles mēraparātu panelī nepietiekama bremžu šķidruma līmeņa un nepietiekama eļļas spiediena signālspuldzes un paskaidrot to nozīmi.
  • paskaidrot tahogrāfa kontroles principus un tā lietošanu;
  • paskaidrot to drošības faktoru kontroli, kas saistīti ar transportlīdzekļa kravu, tās iekraušanas veidu un kravas nostiprināšanu;
  • sakabes mehānisma un bremžu, kā arī elektriskā savienojuma pārbaude. 

Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli tiek vērtēta eksāmena beigās, vērtējot kopējo vadītāja kompetences līmeni.

2.posms – figūras. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmes un iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot figūras – nogriešanās atpakaļgaitā, piekabes savienošana ar vilcēju un atvienošana no tā un sastāva novietošana stāvvietā.

Ja pretendents ar otro mēģinājumu neizpilda figūru vai ar savu darbību rada tiešus draudus satiksmes drošībai, tad eksāmens nav nokārtots.

3.posms – braukšana ceļu satiksmē. CSDD inspektors vērtē pretendenta iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt automobili reālā ceļu satiksmē, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības prasības.

Rīkojumus par braukšanas manevriem dod CSDD inspektors. Tie jādod savlaicīgi, tiem jābūt nepārprotamiem, nepieciešamības gadījumā tie jāatkārto. Dot tādus rīkojumus, kurus izpildot jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības, ir aizliegts.

Šis eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām.

No 2011.gada 15.augusta vadīšanas eksāmenā ietverts jauns vadīšanas eksāmena elements – patstāvīgā braukšana. Braucot ceļu satiksmē, pretendentam ne mazāk kā 5 minūtes jāvada transportlīdzekli pa patstāvīgi izvēlētu maršrutu uz inspektora norādīto galamērķi.

Braukšana ceļu satiksmē ilgst vismaz 45 minūtes.

Figūras:

Vēlam veiksmi mācībās!

Scroll to Top Яндекс.Метрика