fortunaauto.lv

TRAKTORTEHNIKAS ( TR) KATEGORIJAS KURSI

TR1 — traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem
TR2 — visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas
TR3 — meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas
TR4 — ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas.

Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšana:

Traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju var iegūt jebkura Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojoša persona vai persona, kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām, un kurai nav medicīnisku pretindikāciju traktortehnikas vadīšanai.

Traktortehnikas vadītāja zināšanas un prasmes pārbauda, eksamināciju veic, vadītāja apliecību izsniedz, apmaina un atjauno Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) Tehniskās uzraudzības nodaļas inspektori.

Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas mācību priekšmetu programmas kopsavilkums

Nr. p.k. Mācību priekšmetu programmas nosaukums/ apjoms mācību stundās Iegūstamā traktortehnikas vadītāja kategorija
TR1 TR2 TR3 TR4
1. Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati 34 34 13 39
2. Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība 36 36 36 36
3. Praktiskā apmācība 8,5 8,5 10 6
Kopā 78,5 78,5 85 55

Piezīme. * Persona ir atbrīvota no ceļu satiksmes noteikumu eksāmena kārtošanas, ja tai ir traktortehnikas, C1 vai C kategorijas sauszemes transportlīdzekļa vadītāja tiesības (ar priekšzināšanām).

Kā notiek apmācības?

Lai iegūtu traktortehnikas vadītāja tiesības, persona secīgi nokārto šādus eksāmenus Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA) :

Svarīgākie nosacījumi eksāmenu kārtošanas kārtībā:

Pirms eksaminācijas, veicot personas iesniegto dokumentu pārbaudi, VTUA amatpersona pārliecinās vai:

Eksāmeni:

CSN eksāmena kārtošanai personai atvēlētais laiks ir 30 minūtes, sniedzot atbildes uz 24 jautājumiem. Eksāmens uzskatāms par nokārtotu, ja persona pieļāvusi ne vairāk kā divas nepareizas atbildes (kļūdas).

Ekspluatācijas eksāmenu VTUA amatpersona pieņem rakstiski, eksāmena kārtošanai atvēlētais laiks ir 10 minūtes, sniedzot atbildes uz desmit jautājumiem.

Ekspluatācijas eksāmens uzskatāms par nokārtotu, ja persona pieļāvusi ne vairāk kā vienu nepareizu atbildi (kļūdu) uz eksāmena biļešu jautājumiem.

Vadīšanas eksāmens netiek ieskaitīts, ja persona:

Lai tiktu izdota vai apmainīta traktortehnikas vadītāja apliecība (arī mācību atļauja), personai:

Traktortehnikas vadītāja apliecība ir derīga 10 gadus no izdošanas datuma.

Ka izskatās apmācību tehnika?

Eksamenācijas TR1 kategorijas traktors ar piekabi:

Autoskola FortunaAuto

Ekskavators:

TR2 kategorijas traktors ar piekabi

Autoskola FortunaAuto

Papildus informācija VTUA vietnē
Ko tālāk? Izvēlaties Jūs interesējošo filiāli.

Vai       Pieteikties ONLINE

Scroll to Top Яндекс.Метрика