fortunaauto.lv

Piedāvājam personām sagatavoties eksāmenam, sniedzot nepieciešamās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadīšanā. Praksi nodrošinām pēc pieprasījuma.

Apliecību var iegūt personas, kuras sasniegušas šādu vecumu: 16 gadu vecumu, lai vadītu ūdensmotociklus, motorlaivas un kuterus.

Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītājus sertificē CSDD.

Eksāmenu veidi: Teorija

Atpūtas kuģu vadītāja apliecību ir iespējams saņemt pēc noteiktas kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas. Tajā galvenokārt iekļauti jautājumi no noteikumiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos. Eksāmenu var kārtot kādā no 10 CSDD nodaļām visā Latvijā, kur sniedz vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus.

Piesakoties eksāmena kārtošanai:

 • jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (personas pasi, vadītāja apliecību),
 • jāuzrāda derīga medicīniskā uzziņa,
 • jāveic apmaksa par teorētisko eksāmenu CSDD – 12,63 EUR

Eksāmens tiek pieņemts datorizēti, latviešu vai krievu valodā. Eksāmenā ir 20 jautājumi un atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 20 minūtes. Tas tiek uzskatīts par nokārtotu, ja netiek pieļautas vairāk kā 2 kļūdas. Vadītāja apliecību izsniedz tajā pašā dienā, kad CSDD nokārtots eksāmens. Vadītāja apliecība izmaksās 22,05 EUR.

Eksāmenu pieņemšana un vērtēšana notiek saskaņā ar 2012. g. 4. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 619 ” Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertifikāciju un reģistraciju”

Informācija, kas jāņem vērā pirms nodarbības:

 • Nodarbības norise:
  • Pavisam 4 astronomiskās stundas bez pārtraukuma – zināšanu apgūšana, apkopošana un nostabilizēšana kopīgā grupas darbā, atrodot pareizās atbildes uz iespējamiem eksāmena jautājumiem
  • Pirms nodarbības- Katram kursantam bez maksas tiek izsniegti (attālinātā variantā nosūtīti) izdrukāti mācību izdales materiāli pēc kuriem gatavoties eksāmenam.
 • Jāiegādājas mācību grāmata ATPŪTAS KUĢU VADĪTĀJIEM , A4 formāts (cena ap 10 eur), 2016.g. vai jaunāks izdevums . Var Iegādāties J. Rozes grāmatnīcās vai Valters un Rapa, arī POLARIS grāmatnīcās .
  • tad materiāla apgūšana būs vieglāka un kvalitatīva.
 • Ir jāsagatavo šādi palīglīdzekļi:
  • Rakstāmpiederumi, pierakstu blociņš/papīrs
  • jābūt sarkanas un zaļas krāsas zīmuļiem vai marķeriem
  • jābūt izpildītam iepriekš nosūtītam mājas darbam „Uguņi un zīmes ‘’
 • Attālinātā nodarbībā: Jāpārliecinās, ka Jūsu viedierīce ir aprīkota ar kameru un mikrofonu, un, vai izdodas pieslēgties ONLINE sistēmai pēc iepriekš nosūtītas instrukcijas.
 • Jāizdrukā vai jāpārzīmē uz lapas šādu krāsainu uzskates materiālu:

Kā pieteikties ?

Tuvākās mācību grupas, nodarbību laikus skaties ŠEIT

Trenējies CSDD eksāmenam:

CSDD teorijas eksāmena izmēģinajums:

Vēlam veiksmi mācībās!

Пролистать наверх Яндекс.Метрика